Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ИТХ

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ИТХ

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын албан ёсны цахим хуудас Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын албан ёсны цахим хуудас

Шинэ тогтоолууд